dr Justyna Budzik

Pracę doktorską obroniła w Zakładzie Filmoznawstwa i Nowych Mediów. Od kilku lat aktywnie zajmuje się edukacją filmową, prowadzi zajęcia ze studentami oraz uczniami szkół różnych stopni. Współpracuje z kinami, prowadzi prelekcje i warsztaty dla uczniów w czasie akademii filmowych. W roku akademickim 2010/2011 odbyła staż w Filmotece w Tuluzie we Francji. Tam po raz pierwszy miała okazję prowadzić zajęcia dydaktyczne dla dzieci.
Jest miłośniczką kina oraz wszelkich obrazów, także tych malowanych słowem. Czas wolny spędza najchętniej w podróży. Bardzo lubi uczyć się oraz uczyć innych.