Seminaria dla Poszukiwaczy, Odkrywców, Młodych Naukowców i Ekspertów

Wszystkich studentów, którzy nie posiadają jeszcze aktywnego indywidualnego konta studenta UŚD prosimy o założenie i aktywizację konta nie później niż w dniu 7 marca.

 

Opłata za II semestr.

Uwaga! Opłata semestralna za semestr II (letni) 2010/2011 wynosi 180 zł. Opłatę należy przelać na rachunek UŚD nr 64 1050 1214 1000 0023 4388 1542 przed rozpoczęciem zajęć w drugim semestrze (najpóźniej do 12 lutego 2011). Prosimy o umieszczenie na przelewie dopisku zawierającego nazwę programu ("Poszukiwacze", "Odkrywcy", "Naukowcy" lub „Eksperci”) oraz Imię i Nazwisko dziecka, a także dopisku „II semestr”.

 

Uwaga wszyscy studenci! Praca na zaliczenie semestru zimowego

Drodzy Studenci,
zimowy semestr roku akademickiego 2010/2011 już za nami. Za nami, niestety również czas zimowych ferii. Mamy nadzieję, że wszyscy wypoczęli i nabrali sił do dalszego studiowania. Zanim jednak rozpocznie się semestr letni czeka Was jeszcze sesja egzaminacyjna. Wszyscy studenci Uniwersytetu Śląskiego zdają właśnie egzaminy z przedmiotów, na które uczęszczali w semestrze zimowym. Piszą prace, rozwiązują zadania, ustnie odpowiadają na pytania wykładowców, wykazując się wiedzą jaką nabyli podczas zajęć.

 

Semestr Letni - terminarz wykładów.

W nadchodzącym semestrze letnim wykłady będą się odbywały w dniach: 19 lutego, 19 marca, 7 maja, 21 maja i 4 czerwca. Szczegółowy program wykładów zostanie opublikowany na początku lutego.

 

Zapisy na II semestr

Uwaga!  Formularze zgłoszenia na semestr letni wypełniają i składają wyłącznie osoby, które nie są aktualnie studentami Uniwersytetu Śląskiego Dzieci.

 

Informacja dla uczestników seminariów 8 stycznia 2011 r. "W radiowej krainie Kacperka" i "Radio na wyciągnięcie ręki"

Uwaga! Poszukiwacze i Odkrywcy, uczestnicy seminariów „W radiowej krainie Kacperka” proszeni są o stawienie się na zbiórce przed budynkiem Polskiego Radia Katowice przy ul. Ligonia 29 w Katowicach (patrz mapka) przed godziną 10.30 (Poszukiwacze) i przed godziną 12.30 (Odkrywcy). Młodzi Naukowcy biorący udział w seminarium "Radio na wyciągnięcie ręki" proszeni są o stawienie się na zbiórce przed godziną 14.30.