Informacje o nowym roku akademickim dla naszych obecnych studentów

Nasi obecni studenci pozostają na liście aktywnych studentów. Nie jest wymagany ponowny zapis ani logowanie na nowy rok akademicki 2020/2021. Cieszymy się, że są Państwo z nami. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w nowym roku akademickim jest terminowe wniesienie opłaty za zajęcia.

Aby w nowym roku akademickim uczestniczyć w zajęciach starszej grupy należy w „danych osobowych” indywidualnego konta studenta zmienić grupę. Opcja zmiany grupy jest możliwa tylko do Inauguracji nowego roku akademickiego. W trakcie trwania roku akademickiego nie zmieniamy grupy. W razie problemów ze zmianą grupy załączamy pomocną  krótką instrukcję.

Pozostałe informacje znajdą Państwo w poniższej tabelce:

Pisemne oświadczenie o akceptacji Regulaminu Studiów UŚD

Oświadczenia o akceptacji Regulaminu Studiów UŚD
- nie trzeba składać ponownie

Klauzula informacyjna RODO i zgoda na przetwarzanie danych  dla słuchaczy oraz innych osób korzystających z oferty  Uniwersytetu Otwartego UŚ

Klauzuli informacyjnej RODO i zgody na przetwarzanie danych dla słuchaczy oraz innych osób korzystających z oferty Uniwersytetu Otwartego UŚ

- nie trzeba składać ponownie

Opłatę można uiścić jednorazowo za cały rok akademicki lub semestralnie.

Opłata roczna  wynosi:

600 zł   (przy wpłacie jednorazowej opłata wynosi 580 zł)

Opłata semestralna wynosi:

Za I semestr 300 zł

Za II semestr 300 zł

Termin wpłaty:

do  20.09.2020r.

Zniżka:

Rodzeństwu przysługuje zniżka w wysokości 10% na każde dziecko

Nr rachunku:

rachunek UŚD nr 64 1050 1214 1000 0023 4388 1542

Tytuł przelewu:

Imię i Nazwisko dziecka, nazwa grupy (odpowiednio "Poszukiwacze", "Odkrywcy", "Naukowcy" lub "Eksperci") wraz z dopiskiem:

"Opłata za rok akademicki  2020/2021" 

lub

„Opłata za I semestr roku akademickiego 2020/2021”/ Opłata za II semestr roku akademickiego 2020/2021”.

O przyjęciu w poczet studentów decyduje:

dopełnienie warunków terminowego wniesienia opłaty semestralnej lub rocznej

Łączny limit przyjęć na rok akademicki 2020/2021
wynosi 500 miejsc.