Astronomia (online) - rekrutacja

Drodzy Studenci,
Odkrywcy, Młodzi Naukowcy, Eksperci!

Już 6 marca 2021 r., ruszają zajęcia grupy twórczej Astronomia – ONLINE.
Zajęcia skierowane są zarówno do nowych studentów, jak i kontynuujących aktywność w grupie twórczej Astronomia! Zapraszamy także osoby niebędące studentami UŚD.

Projekt realizowany będzie przez grupę twórczą Astronomia w okresie od marca do czerwca 2021 r., w wybrane soboty – zgodnie z terminarzem zajęć i podzielony został na bloki programowe.

W bieżącym semestrze zaplanowanych zostało pięć spotkań po trzy godziny dydaktyczne (45 min.) o zróżnicowanej problematyce.
Głównym celem Waszych spotkań będzie poznawanie wybranych zagadnień i tajników astronomii zarówno praktycznej, jak i teoretycznej. Nauczycie się planować i przeprowadzać obserwacje przy pomocy teleskopu, lunety czy lornetki. Poznacie budowę tych przyrządów optycznych oraz ich podstawowe cechy. Planowanie obserwacji ułatwi Wam poznanie obrotowej mapy nieba oraz programów wizualizacji nieba i serwisów astronomicznych. Na zajęciach zaprezentowane będą również wiadomości teoretyczne z zakresu budowy Układu Słonecznego i jego składników, rozmieszczenia gwiazd w galaktyce, klasyfikacji galaktyk. Zrozumiecie podstawowe prawa rządzące ruchami planet oraz opis zjawisk obserwacyjnych, związanych z wzajemnym położeniem ciał niebieskich. Nauczycie się, w jaki sposób mierzy się w astronomii czas i jak opisuje się położenie obiektów na sferze niebieskiej oraz ich jasność. Poznacie także elementy ewolucji gwiazd, planety pozasłoneczne, aktualne niebo oraz najciekawsze wydarzenia astronomiczne.

Zajęcia grupy twórczej Astronomia prowadzić będzie Damian Jabłeka – wicedyrektor Planetarium Śląskiego, astronom, miłośnik nieba, obserwator, nauczyciel. 

Zapraszamy do aktywności ONLINE!

Zgłaszać swoje uczestnictwo w zajęciach możecie do 4 marca 2021 r., drogą elektroniczną, na adres: uniwersytet.slaski.dzieci.21@gmail.com

W zgłoszeniu należy podać:

  • Czy osoba zgłaszana jest studentem UŚD
  • Imię i nazwisko studenta/osoby niebędącej studentem
  • Grupę studentów UŚD/wiek
  • Kontakt: e-mail oraz numer telefonu.

Rekrutacja.
Uczestnikami grupy twórczej Astronomia mogą zostać studenci UŚD Odkrywcy, Młodzi Naukowcy i Eksperci oraz osoby niebędące studentami,  w wieku od 8 - 15 lat.
Rekrutacja odbywa się poprzez zgłoszenie mailowe na adres: uniwersytet.slaski.dzieci.21@gmail.com
Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc. O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminarz spotkań. 
Semestr letni roku akademickiego 2020/2021 – ONLINE!

6 marca 
10 kwietnia 
8 maja 
22 maja 
19 czerwca .
Godziny zajęć: 12.30 -14.45.

Opłaty.
Za udział w grupie twórczej obowiązuje płatność za każdy semestr, która dla studentów UŚD wynosi 180 zł, natomiast dla dzieci i młodzieży niebędących studentami wynosi 280 zł.
Opłatę należy uiścić:
po otrzymaniu informacji potwierdzającej przyjęcie do grupy twórczej oraz o rozpoczęciu zajęć dydaktycznych.

Numer konta.
Opłatę prosimy przelać na rachunek Uniwersytetu Śląskiego Dzieci nr:
64 1050 1214 1000 0023 4388 1542.

Tytuł przelewu.
Prosimy o umieszczenie w tytule przelewu dopisku zawierającego Imię i Nazwisko Studenta, grupę do której uczęszcza (jeśli dziecko jest studentem UŚD), dopisku Astronomia oraz II semestr.
Przykładowo: "Jan Kowalski, Młodzi Naukowcy, Astronomia, II semestr”.

 W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia Uniwersytetu Śląskiego Dzieci odbywają się ONLINE.