Oferta dla szkół i przedszkoli

Uniwersytet Śląski Dzieci
oraz Uniwersytet Otwarty UŚ

zapraszają w czasie całego roku szkolnego na

WYKŁADY z pokazami, WARSZTATY i LABORATORIA na indywidualne ZAMÓWIENIE dla szkół wszystkich stopni oraz przedszkoli

Tematyka wykładów, warsztatów i laboratoriów, oprócz fizyki obejmuje także inne nauki ścisłe, przyrodnicze, humanistyczne oraz dziedziny artystyczne.

  • Wykłady z pokazami eksperymentów zamówione przez nauczyciela. Koszt wykładu - 20 zł od osoby za jednogodzinny wykład (godzina lekcyjna) dla grupy nie mniejszej niż 30 osób.
  • Zajęcia laboratoryjne i warsztaty (60min) dla szkół wszystkich stopni oraz przedszkoli. Proste, ciekawe eksperymenty wykonywane w małych grupach pod opieką prowadzących, dopasowane do wieku eksperymentatorów, dobrane tematycznie do podstawy programowej. Koszt - 25 zł od osoby dla grupy nie mniejszej niż 15 osób.
  • Szkolne doświadczenia obowiązkowe - warsztaty (60min) lub wykłady (90 min.) z pokazami i wykonaniem prostych realizacji eksperymentów obowiązkowych. Koszt - 20 zł od osoby za wykład i 25 zł za zajęcia laboratoryjne (w grupach nie mniejszych niż 15 osób).

Wszystkie zajęcia - wykłady i warsztaty odbywają się w środy, w salach Uniwersytetu Otwartego i Wydziału Humanistycznego przy ul. Uniwersyteckiej 4
w Katowicach, od października do końca roku szkolnego.
Dla nauczycieli wstęp na zajęcia jest bezpłatny.

Rezerwacji miejsc oraz uzgodnienia tematów, terminów i godzin rozpoczęcia wykładów i warsztatów należy dokonać z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym.

  • ·telefonicznie: 32 359 1170 lub 725 991 943
  • ·drogą e-mail: jerzy.jarosz@us.edu.pl
  • ·lub osobiście, w Dziekanacie Uniwersytetu Śląskiego Dzieci przy ulicy Uniwersyteckiej 4 pokój B0.29 w Katowicach.  

Informacje o godzinach pracy Dziekanatu będą dostępne na stronie UŚD:  dzieci.us.edu.pl

Galeria zdjęć