Zapisy na studia

 

Zapraszamy do studiowania

w Uniwersytecie Śląskim Dzieci

w semestrze zimowym

roku akademickiego 2017/2018

 

REKRUTACJA TRWA

 

Jeżeli chcesz zapisać swoje Dziecko na studia skorzystaj z poniższej tabelki,
która pomoże w rekrutacji na nowy semestr zajęć:

Dziecko w tym semestrze: pragnie rozpocząć zajęcia w UŚD będzie kontynuować zajęcia w UŚD*/ uczęszczało na zajęcia w poprzednim semestrze
Zapis na zajęcia odbywa się poprzez:

wypełnienie formularza elektronicznego

zalogowanie się przez swoje konto na kolejny semestr zajęć

Logowania można dokonać od 25 lipca do 10 września 2017 lub do wyczerpania miejsc w danej grupie wiekowej.

Aby zalogować się na zajęcia do starszej grupy należy najpierw w „danych osobowych” indywidualnego konta studenta zmienić grupę. W razie problemów załączamy krótką instrukcję. Po zatwierdzeniu zmiany poprzez pole „zachowaj”, w  zakładce „rejestracja na zajęcia” pojawi się możliwość zapisania do starszej grupy.

Po 10 września konieczne będzie wypełnienie formularza elektronicznego, którego przyjęcie zależeć będzie od wypełnienia limitu miejsc.

UWAGA! W przypadku zapisu poprzez formularz elektroniczny po 10 września 2017r. naliczana będzie dodatkowa opłata rekrutacyjna w wysokości 20zł.

Pisemne oświadczenie o akceptacji Regulaminu Studiów UŚD konieczne jest pisemne oświadczenie o akceptacji Regulaminu Studiów UŚD.
Oryginał oświadczenia należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w dziekanacie UŚD.
Formularz oświadczenia, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Studiów UŚD można pobrać ze strony UŚD lub otrzymać i wypełnić bezpośrednio przed pierwszymi zajęciami.
Oświadczenia przesłane przez Internet nie będą akceptowane!
Oświadczenia o akceptacji Regulaminu Studiów UŚD nie trzeba składać ponownie
Opłata semestralna wynosi: 290 zł

250 zł

(270zł w przypadku zapisu poprzez formularz elektroniczy po 10 września 2017r.)

Termin wpłaty do niedzieli, 24 września 2017r.
Zniżka: Rodzeństwu przysługuje zniżka w wysokości 10% dla każdego dziecka.
Nr rachunku: rachunek UŚD nr 64 1050 1214 1000 0023 4388 1542
Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko dziecka, nazwa programu (odpowiednio "Poszukiwacze", "Odkrywcy", "Naukowcy" lub "Eksperci") wraz z dopiskiem "Opłata za II semestr" np.: "Jan Kowalski, Odkrywcy, Opłata za II semestr"
O przyjęciu w poczet studentów decyduje: kolejność dokonanych zgłoszeń oraz dopełnienie warunków terminowego wniesienia opłaty semestralnej oraz złożenia pisemnego oświadczenia o akceptacji Regulaminu Studiów UŚD. Łączny limit przyjęć na rok akademicki 2015/2016 wynosi 650 miejsc.
* Jeśli dziecko będzie kontynuować zajęcia w UŚD, ale nie było studentem w poprzednim semestrze zapis na zajęcia odbywa się jak dla nowo wstępujących studentów. Opłata semestralna wynosi: 260 zł (na konto UŚD) + 5zł (płatne przy odbiorze nowego identyfikatora).