Zapisy na semestr II 2023/2024 dla nowych studentów

 

Jeżeli chcesz zapisać swoje Dziecko na studia w Uniwersytecie Śląskim Dzieci skorzystaj z poniższej tabelki, która pomoże w procesie rekrutacji:

Zapis na zajęcia odbywa się poprzez:

Wypełnienie i wysłanie  formularza elektronicznego


Po weryfikacji zgłoszenia wysyłamy potwierdzenie otrzymania formularza na podany w formularzu
adres email.

Pisemne oświadczenie o akceptacji Regulaminu Studiów UŚD

Konieczne jest pisemne oświadczenie o akceptacji Regulaminu Studiów UŚD.
Oryginał oświadczenia należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w dziekanacie UŚD.


Formularz oświadczenia, stanowiący załącznik nr 1 
do Regulaminu Studiów UŚD można
pobrać ze strony UŚD lub otrzymać i wypełnić
bezpośrednio przed pierwszymi zajęciami.


Oświadczenia przesłane przez Internet nie będą akceptowane!

Klauzula informacyjna RODO i zgoda na przetwarzanie danych  dla słuchaczy oraz innych osób korzystających
z oferty  Uniwersytetu Otwartego UŚ

Należy wydrukować i podpisać


Oryginały oświadczeń należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w dziekanacie UŚD.

Oświadczenia przesłane przez Internet nie będą akceptowane!

Opłatę można uiścić jednorazowo za cały rok akademicki lub semestralnie.

Opłata roczna dla nowych studentów wynosi: 
(od następnego roku akademickiego 2024/25)

850 zł   (przy wpłacie jednorazowej opłata wynosi 800 zł) 
– dla studentów wstępujących do UŚD

Opłata semestralna wynosi:  

Za II semestr 2023/24 - 450 zł  
(400 zł + 50 zł wyprawka studenta indeks, identyfikator, smycz, notatnik) 

Termin wpłaty

13.03.2024 (II semestr)

Zniżka:

Rodzeństwu przysługuje zniżka w wysokości 10% na każde dziecko
W przypadku trójki rodzeństwa zniżka w wysokości 15% na każde dziecko

Nr rachunku:

rachunek UŚD nr 64 1050 1214 1000 0023 4388 1542

Tytuł przelewu:

Imię i Nazwisko dziecka, nazwa grupy (odpowiednio "Poszukiwacze", "Odkrywcy", "Naukowcy" lub "Eksperci")

wraz z dopiskiem "Opłata za II semestr roku akademickiego 2023/2024”.

O przyjęciu w poczet studentów decyduje:

kolejność dokonanych zgłoszeń oraz dopełnienie warunków terminowego wniesienia opłaty semestralnej i złożenia pisemnego oświadczenia o akceptacji Regulaminu Studiów UŚD.

 

Łączny limit przyjęć na rok akademicki 2023/2024 wynosi 250 miejsc.