Informacje o nowym semestrze dla naszych obecnych studentów

Nasi obecni studenci pozostają na liście aktywnych studentów. Nie jest wymagany ponowny zapis ani logowanie na I semestr zajęć roku akademickiego 2023/2024. Cieszymy się, że są Państwo z nami. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w nowym semestrze jest terminowe wniesienie opłaty za zajęcia.

Aby po osiągnieciu odpowiedniego wieku, w nowym roku akademickim uczestniczyć w zajęciach starszej grupy należy w „danych osobowych” indywidualnego konta studenta zmienić grupę. Opcja zmiany grupy jest możliwa tylko do Inauguracji nowego roku akademickiego. W trakcie trwania roku akademickiego nie zmieniamy grupy. W razie problemów ze zmianą grupy załączamy pomocną  krótką instrukcję.

Pozostałe informacje znajdą Państwo w poniższej tabelce:

Pisemne oświadczenie o akceptacji Regulaminu Studiów UŚD

Oświadczenia o akceptacji Regulaminu Studiów UŚD
- nie trzeba składać ponownie

Klauzula informacyjna RODO i zgoda na przetwarzanie danych  dla słuchaczy oraz innych osób korzystających z oferty  Uniwersytetu Otwartego UŚ

Klauzuli informacyjnej RODO i zgody na przetwarzanie danych dla słuchaczy oraz innych osób korzystających z oferty Uniwersytetu Otwartego UŚ

- nie trzeba składać ponownie

Opłatę można uiścić jednorazowo za cały rok akademicki lub semestralnie.

Opłata roczna  wynosi: 
(od następnego roku akademickiego 2024/25)

800 zł   (przy wpłacie jednorazowej opłata wynosi 750 zł)
– dla studentów kontynuujących uczestnictwo w UŚD

Opłata semestralna wynosi: 

Za I semestr 330 zł
400 zł – ( od następnego roku akademickiego 2024/25 )

Za II semestr 2023/24    400 zł

Termin wpłaty:

30.09. 2023 (I semestr) oraz 13.03.2024 (II semestr)

Zniżka:

Rodzeństwu przysługuje zniżka w wysokości 10% na każde dziecko.
W przypadku trójki rodzeństwa zniżka w wysokości 15% na każde dziecko

Nr rachunku:

rachunek UŚD nr 64 1050 1214 1000 0023 4388 1542

Tytuł przelewu:

Imię i Nazwisko dziecka, nazwa grupy (odpowiednio "Poszukiwacze", "Odkrywcy", "Naukowcy" lub "Eksperci") wraz z dopiskiem:

"Opłata za rok akademicki  2023/2024

lub

„Opłata za I semestr roku akademickiego 2023/2024”/ Opłata za II semestr roku akademickiego 2023/2024”.

O przyjęciu w poczet studentów decyduje:

dopełnienie warunków terminowego wniesienia opłaty semestralnej lub rocznej

Łączny limit przyjęć na rok akademicki 2023/2024
wynosi 250 miejsc.