Cztery żywioły: woda, powietrze, ziemia i ogień w lesie - dobre i złe oblicza

"Cztery żywioły..." zarówno woda, powietrze, ziemia i ogień to elementy środowiska, które mogą wyrządzić wielkie szkody w lesie, ale też bez nich istnienie lasu, a w nim różnorodności biologicznej byłoby niemożliwe.