Dlaczego fizyka - czyli wybrane zagadnienia nurtujące współczesnych naukowców i inżynierów

W charakter człowieka wpisane jest stawianie pytania: „dlaczego". Od wieków to pytanie napędza wysiłki naukowców ukierunkowane na lepsze poznanie i zrozumienie świata i zjawisk w nim zachodzących. Okazuje się, że dziś w dalszym ciągu nie znamy odpowiedzi na wiele podstawowych zagadnień. Na wykładzie przedstawione zostaną wybrane zagadnienia nurtujące współczesnych fizyków i ich potencjalne zastosowania.