Eskadra UŚD

Eskadra UŚD!

Zajęcia Eskadry UŚD dedykujemy wszystkim studentom - pasjonatom lotnictwa, bez względu na wiek! Zapraszamy także dzieci i młodzież niebędące naszymi studentami

Pierwsze spotkanie grupy twórczej odbędzie się 4 lutego 2023 r.

Podczas zajęć studenci wykonają modele styropianowo-drewnianego szybowca, dokonają jego wyważenia i oblotów, a także wezmą udział w emocjonujących Zawodach Halowych o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu MOKiS w Pyskowicach - w barwach Eskadry UŚD!

Zajęcia Eskadry UŚD prowadzić będzie instruktor modelarstwa lotniczego pani Mariola Pomorska.

Serdecznie zapraszamy!

Informacje organizacyjne.

Program zajęć.

Każdy uczestnik otrzyma i zbuduje własny styropianowo-drewniany szybowiec   
Dokona jego wyważenia i oblotów na aulach UŚD w Katowicach
Weźmie udział w zawodach halowych modeli tej klasy.

Terminarz spotkań.

Zajęcia odbywać się będą w Uniwersytecie Śląskim Dzieci w Katowicach, ul. Uniwersytecka 4, w poniżej podanych terminach:

  • 4.02.2023 - godz. 14.45- 16.15
  • 25.02.2023 - godz. 14.45- 16.15

Zawody.

Zawody Halowe o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu MOKiS w Pyskowicach odbędą się 5.03.2023 r. (niedziela), od godziny 9.00.
Godzina zakończenia zawodów oraz rozdanie nagród planowane są o godzinie 12.30.
Nasi studenci wezmą udział w zawodach w barwach Eskadry UŚD!
Dojazd na miejsce zawodów zorganizować należy we własnym zakresie.

Adres MOKiS:
ul. K. S. Wyszyńskiego 27
Pyskowice. 

W ramach zajęć wszyscy studenci otrzymają niezbędne materiały:          

zestaw elementów do budowy szybowca. linijka, ołówek, listewka, papier ścierny, plastelina, klej polimerowy do styropianu.

Plan pracy.

  1. Omówienie zasad BHP
  2. Przedstawienie i omówienie elementów szybowca
  3. Zaznaczenie środka na centropłacie i stateczniku poziomym
  4. Połączenie elementów modelu
  5. Szlifowanie listewki
  6. Przyklejenie skrzydła samolotu do listewki
  7. Wyważenie szybowca plasteliną
  8. Obloty modelu i zawody w uzyskaniu najdłuższego lotu.

Warunki zapisania się do Eskadry.

Studenci UŚD – Poszukiwacze, Odkrywcy, Młodzi Naukowcy i Eksperci  - wiek dowolny, a także dzieci i młodzież niebędące studentami UŚD.

Opłata.

Opłata za zajęcia wynosi:

Studenci UŚD                                               160 zł
Osoby niebędące studentami UŚD           200 zł

Liczba miejsc w Eskadrze: 15.

Zgłoszenia.

Zgłoszenia studentów przyjmowane są do końca stycznia 2023 r. lub do wyczerpania miejsc.

Zgłoszenia należy dokonać na adres mailowy: uniwersytet.slaski.dzieci21@gmail.com

Opłata.

Opłatę  za zajęcia (po uzyskaniu potwierdzenia o rozpoczęciu zajęć i przyjęciu dziecka do grupy) należy uregulować do końca stycznia 2023 r., na wskazane poniżej konto Uniwersytetu Śląskiego Dzieci:
64 1050 1214 1000 0023 4388 1542.

W tytule opłaty prosimy podać:

Imię i Nazwisko Dziecka, grupę, do której uczęszcza oraz dopisek ESKADRA.

Przykładowo: Jan Kowalski, Poszukiwacze, Eskadra.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty na adres: uniwersytet.slaski.dzieci21@gmail.com