Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc

Celem prowadzonych zajęć jest zd obycie umiejętności: dbania o własne zdrowie, korzystania z pomocy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, udzielania pierwszej pomocy, korzystania z pogotowia ratunkowego i innych służb ratowniczych, a także poznawania czynników zagrażających zdrowiu i życiu oraz sposobów ich unikania. Zapoznamy się z podstawowymi znakami i sygnałami ostrzegawczymi. Dowiemy się, jak prawidłowo reagować w różnych sytuacjach zagrażających życiu