Bezpieczny w Internecie

Internet służy wszystkim - małym i dużym. Jest przydatny do zabawy, nauki, pracy i kontaktu z innymi ludźmi. Jest pełen przydatnych treści i miłej dla nas rozrywki. Internet jest jak ocean - to ogromny zbiór informacji, w którym możemy pływać godzinami. Ale… ale też jak ocean może być niebezpieczny. W jaki sposób? I przede wszystkim jak się przed takimi niebezpieczeństwami ochronić? W trakcie wykładu studenci zostaną uświadomieni jak ważny w korzystaniu z Internetu jest zdrowy rozsądek oraz zasada ograniczonego zaufania do obcych.