Co czyha na dziecko w sieci – czyli słów kilka o profilaktyce zagrożeń w cyberprzestrzeni

Internet to sieć, która „oplotła” cały świat. Korzystanie z niego to ogromna szansa, jednak w cyberprzestrzeni czyhają na użytkowników również liczne pułapki. Wykład dla Rodziców będzie dotyczył niebezpieczeństw, z którymi mogą się spotkać dzieci w przestrzeni wirtualnej związanej min.: z udostępnianiem i wyłudzaniem danych prywatnych (phishing), cyberprzemocą (cyberstalking), uwodzeniem dzieci przez Internet (child grooming) oraz promowaniem nieprawidłowych wzorców.