Czy tylko słowa przekazują informacje?

Człowiek, jako istota społeczna, porozumiewa się za pomocą języka. Język stanowi skomplikowany system reguł, zasad, których stosowanie w procesie werbalizacji umożliwia komunikację międzyludzką. Od wczesnego dzieciństwa uczymy się, w jaki sposób używać języka, aby doskonalić tę niezwykle istotną umiejętność społeczną. Dlaczego więc tak często czujemy się niezrozumiani?