Dawno temu w Rzymie

Na filarach kultury antycznego Rzymu wyrosła kultura europejska. Kultura, w której żyjemy i którą współtworzymy. Dlatego też w trakcie tych warsztatów wybieramy się w podróż w czasie by dotrzeć do źródeł naszej kultury.W trakcie zajęć dzieci zapoznają się z życiem codziennym w starożytnym Rzymie oraz dowiadują się onajważniejszych elementach tej antycznej kultury. Oglądają jak wyglądały starożytne miasta, słuchają dawnej muzyki, dotykają replik przedmiotów codziennego użytku sprzed 2000 lat.Zwieńczeniem warsztatów jest tworzenie przez dzieci prac plastycznych wpisujących się w kanon estetyczny kultury rzymskiej. Tym samym zajęcia sprzyjają rozwojowi kreatywności oraz zmysłu estetycznego wśród dzieci.