Dlaczego fizyka - czyli wybrane zagadnienia nurtujące współczesnych naukowców i inżynierów

W charakter człowieka wpisane jest stawianie pytania: „dlaczego". Od wieków to pytanie napędza wysiłki naukowców ukierunkowane na lepsze poznanie i zrozumienie świata i zjawisk w nim zachodzących. Okazuje się, że dziś w dalszym ciągu nie znamy odpowiedzi na wiele podstawowych zagadnień. Na wykładzie zaprezentowane zostaną wybrane pytania, jakie stawiają sobie współcześni fizycy.  Dokonywane odkrycia prowadzą z kolei do ich praktycznego wykorzystania w postaci mniej lub bardziej przydatnych urządzeń. Studenci dowiedzą się co jest wyzwaniem współczesnych wynalazców i dlaczego wiele już odkrytych zjawisk nie znalazło jeszcze zastosowania.