Dlaczego tak wielu z nas umiera z powodu chorób serca – czy możemy to zmienić?

Miażdżycowe choroby serca i naczyń (CVD) są przewlekłymi chorobami będącymi główną przyczyną przedwczesnych zgonów i masowego inwalidztwa. Wg fundacji Watch Health Care w Polsce śmiertelność po zawale serca wynosi ponad 15% w ciągu roku od zawału i wzrasta do ponad 33% zgonów w ciągu kolejnych 4 lat. Występowanie CVD ściśle wiąże się ze stylem życia. Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że ponad 75% wszystkich zgonów z powodu CVD można by zapobiec poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian stylu życia. Działania prewencyjne powinny być podejmowane przez całe życie (w idealnych warunkach od urodzenia aż do podeszłego wieku).