Dream Big – czy możliwe jest zsekwencjonowanie genomów całej bioróżnorodności?

Dowiecie się o projektach celujących w sekwencjonowanie, skatalogowanie i scharakteryzowanie genomów całej eukariotycznej bioróżnorodności Ziemi przez okres najbliższych 10 lat. Wyniki tych projektów będą informować o szerokim zakresie głównych problemów stojących przed ludzkością, takich jak wpływ zmian klimatu na różnorodność biologiczną, ochrona zagrożonych gatunków i ekosystemów oraz zachowanie i poprawa usług ekosystemowych. Zapraszam! Bioróżnorodność w probówce genetyka już na Was czeka!