Dziecko w chaosie. Rodzic wobec zagrożeń współczesnego świata

Trudno jest wychowywać dziecko w rzeczywistości, zmieniającej się w zatrważającym tempie. Zmiany następują tak szybko, że nie sposób przewidzieć i zinterpretować ich skutków. Wykład będzie okazją do skonfrontowania się z niektórymi zagrożeniami oraz do refleksji, jakie postawy wychowawcze mogą wesprzeć dziecko we współczesnym świecie.