Eksperymenty mrożące krew w żyłach – ciekły azot

Czy było Wam kiedyś naprawdę zimno??? A może zima wydawała się Wam zbyt sroga??? Czy 0°Ctojużnaprawdęniska temperatura? A czy 0°C, 0 K, 0°F oznacza tę samą temperaturę? Czy wrzątek musi być gorący?Wjakiejtemperaturze wrze azot? Podczas warsztatów przekonacie się jakie ciekawe własności ma ciekły azot, co to znaczy naprawdęniskatemperatura i zobaczycie jak w takich warunkach zmieniają się własności różnych materiałów. Każdyuczestnikwarsztatów będzie mógł sprawdzić to osobiście. Wszyscy ciekawi świata studenci mile widziani!