Figuraki i liczbowce

Gry i zabawy matematyc zne z elementami przyporządkowania do zbiorów. Dzieci, pracując w parach, będą rozwiązywały zadania biorąc udział w angażującej grze dydaktycznej