Inżynier w służbie dentystom

Podczas tych zajęć uczestnicy wcielą się w rolę inżyniera materiałowego, aby zapewnić odpowiednie materiały i sposoby do pomocy dentystom w zadbaniu o zdrowe i piękne uśmiechy. Zapoznamy się z niektórymi materiałami używanymi w stomatologii, omówimy wymagania stawiane biomateriałom. Przeprowadzimy mały projekt pozwalający eksperymentować z zajęciami inżynieryjnymi