Jak drukować w3D? - godz. 13:00

Od drukarki 3D przezoprogramowanie pomodelowaniew 3D. Efekt zajęć: wydrukowanie własnego modelu 3D.W trakcie zajęć studencizapoznają się z technologią druku przestrzennego. Wstępem do zajęć będzie zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami druku 3D, założeniami teoretycznymi procesu, stosowanymi materiałami, budową istniejących drukarek oraz powszechnie stosowanymi technikami.