Jak kryminalistyk rozwiązuje zagadki kryminalne?

W czasie zajęć Studenci dowiedzą się, jak pracują technicy kryminalistyki na miejscu zdarzenia. Będziemy rozmawiali o wersjach śledczych mających na celu poznanie prawdy o zdarzeniu, o identyfikacji indywidualnej i grupowej oraz o badaniu śladów kryminalistycznych znalezionych na miejscu przestępstwa. Dowiemy się, jak sprawdzić, kto popełnił przestępstwo oraz jak rozwiązywać sprawy kryminalne przy wykorzystaniu własnych pomysłów oraz nowych technologii.