Jak nasze reakcje wpływają na nasze relacje?

Wykład podejmuje ważną w relacjach międzyludzkich kwestię sposobu przetwarzania odbieranej informacji przez mózg, który ma bezpośredni wpływ na sposób subiektywnej interpretacji, budowania wyobrażeń oraz podejmowanie reakcji. Zrozumienie biologicznych mechanizmów, które leżą u podłoża tej sekwencji zdarzeń otwiera drogę do świadomego kształtowania własnych zachowań.