Jak rośnie mózg? O rozwoju układu nerwowego

W trakcie wykładu omówione zostaną kluczowe etapy i procesy związane z rozwojem układu nerwowego człowieka. Ze względu na biologię naszego gatunku proces ten nie jest ograniczony jedynie do okresu płodowego, ale toczy się jeszcze długo po naszych narodzinach. Początkiem historii będzie etap embrionalny i kształtowanie się zaczątków układu nerwowego, a zakończeniem osiągnięcie dorosłości i to co można nazwać dojrzałością. Wykład będzie przestrzenią do poruszenia, w kontekście obecnej wiedzy, ciekawych i ważnych teorii z zakresu rozwoju i działania układu nerwowego.