Jak rozmawiać o sztuce? Nie tylko dla krytyków

Zajęcia mają na celu dyskusję o tym, czym jest sztuka, kto o tym decyduje, jakim językiem o sztuce mówić i jak uzasadniać swoje sądy. Inspiracją do zajęć będą fragm enty filmu „Uśmiech Mony Lizy”.