Jakie znaczenie ma ciśnienie?

Czy ciśnienie rzeczywiście jest niezwykle istotne w życiu ludzi i innych organizmów żywych?  Uczestnicy zajęć przekonają się o tym fakcie, ponieważ na seminarium dokładnie zostanie to zagadnienie „zaprezentowane” i udowodnione.
Zakres tematyczny seminarium będzie obejmował następujące treści:

  • ciśnienie atmosferyczne i hydrostatyczne – definicja, jednostka, pomiar i powszechne zastosowanie
  • szybkowar, wieża ciśnień, hamulec hydrauliczny itp.),  ciśnienie a pogoda, ciśnienia pór roku, 
  • ciśnienie a samopoczucie – przyczyny powstawania niskiego i wysokiego ciśnienia atmosferycznego