Jakie znaczenie ma ciśnienie?

Czy ciśnienie rzeczywiście jest niezwykle istotne w życiu ludzi i innych organizmów żywych? Uczestnicy zajęć pr zekonają się o tym fakcie osobiście i dobitnie. Zakres tematyczny seminarium będzie obejmował następujące treści: 
ciśnienie atmosferyczne i hydrostatyczne – definicja, jednostka, pomiar i powszechne zastosowanie (szybkowar, wieża ciśnień, hamulec hydrauliczny itp.),
ciśnienie a pogoda, ciśnienia pór roku,
 ciśnienie a samopoczucie – przyczyny powstawania niskiego i wysokiego ciśnienia atmosferycznego