Kodowanie

Czy można komunikować się z użyciem kodowania? Jak przekazać wiadomość za pomocą światła, dźwięku? Czym są szyfry? Jak znaleźć do nich klucz? Na zajęciach wykonamy szereg eksperymentów polegających na kodowaniu i odkodowywaniu informacji wg specjalnych tablic znaków. Jeśli słyszeliście kiedyś chociażby o alfabecie Morse’a, to -.-. --.. . -.- .- -- -. — (czekamy).