Mamą być – jak macierzyństwo zmienia kobietę

Mamą być – jak macierzyństwo zmienia kobietę - jest to refleksja zakotwiczona w najnowszych badaniach a ukazująca rozwojowy charakter relacji mama - dziecko a przede wszystkim pozytywny wpływ macierzyństwa na kobietę, na jej działanie w wielu innych sferach.