Mieszkańcy Beringii

Niektórzy naukowcy uważają, że Beringia była nie tylko mostem lądowym, ale także odrębnym ekosystemem,w którym rozwijały się unikalne formy życia. Beringia jest więc zaginionym lądem, który kryje wiele tajemnici zagadek. Inną zagadką jest kwestia fauny i flory Beringii. Jakie zwierzęta i rośliny żyły na tymobszarze, jak się przystosowały do trudnych warunków klimatycznych? Jak wpływały na siebie nawzajemi swoje środowisko?