Mieszkańcy lasu - czyj to trop?

Na wykładzie zostaną omówione podstawowe gatunki zwierząt leśnych w Polsce. Rozwiążecie wiele zagadek, poznacie wiele zwyczajów i ciekawostek z życia leśnych zwierząt i nauczycie się je rozpoznawać. Dowiecie się jaką rolę spełniają w lesie ptaki, a jaką owady leśne, co to są zrzuty zwierząt kopytnych - jelenia, sarny, daniela i łosia i nauczycie się rozpoznawać i rozumieć tropy zwierząt. Opowiem również o konieczności i sposobach zabezpieczania lasu, szczególnie młodych upraw przed szkodnikami leśnymi.