Mrówki – mali władcy lasów i łąk

Niewiele osób jest obojętnych wobec mrówek. Większość odpycha widok mrowiących się owadów. S ą jednak i tacy, których życie i obyczaje mrówek i ich społecznoś ci pociąga a nawet fascynuje . A rzeczywiście jest się czym fascynować. Te tak odległe od człowieka zwierzęta mają swój niezwykły świat, który same stwarzają . Tworzą miasta i państwa. Toczą wojny i zawiązują sojusze. To upodabnia je do człowieka. Może coś j eszcze? Odkryjmy wspólnie piękno metropolii mrówczych i zapuśćmy się w ciągnące się kilometrami korytarze mrówczych miast . A m oże czegoś się od nich nauczymy?