O prądzie słów kilka .

Wokół nas pracuje mnóstwo urządzeń elektrycznych, a brak „prą du” jest katastrofą. Co to jest „prąd”? Jak go można wytworzyć? Jak ie zjawiska towarzyszą przepływowi prądu? Jaką niesie energię i jak działa na środowisko? Seminarium (wykład z demonstracją i doświadczeniami wykonywanymi przez uczestników) ma na celu przybliżenie odpowiedzi na te i podobne pytania