O tym co robi poseł i senator, a co prezydent i premier oraz o tym, na czym polega praca sędziego

Głównym celem zajęć będzie opowiedzenie studentom po co istnieje państwo oraz ukazanie, w jaki sposób są w nim podejmowane najważniejsze decyzje. W przystępny sposób zostanie zatem scharakteryzowana współczesna demokracja przedstawicielska oraz zasada trójpodziału władzy.