Pająki świata

Na zajęciach bezpiecznie spotkamy się z około 22 gatunkami dużych pająków ptaszników, omówimy wszystko co związane jest z pająkami i środowiskiem, w którym żyją. Poznamy ich ciekawe zwyczaje i dziwne zachowania.
Zagadnienia:
okres pojawienia się na ziemi, ewolucja, środowiska ,w jakich występują;
świat pająków – rodziny, odkrywanie nowych gatunków;
jad i jego znaczenie, strategie łowieckie różnych gatunków;
budowa ze wskazaniem na różnice w budowie owad – pajęczak;
dojrzałość, dymorfizm płciowy, rozmnażanie; |
hodowle amatorskie – wymagane warunki, pożywienie;
bezpieczeństwo w hodowlach i postępowanie w przypadku ukąszeń.