Piramida Sierpińskiego

Na zajęciach studenci najpierw zapoznają się z pojęciem fraktali, poznają figury Sierpińskiego oraz zasady ich tworzenia, a następnie wspólnie stworzymy słynną „Piramidę Sierpińskiego”.