Pochodzenie pisma - przedwykład

Opowieść o tym, skąd się wzięły nasze litery: od alfabetu fenickiego przez grecki do łacińskiego (o etruskim wspomnę tam, gdzie to będzie konieczne).