Projekt edukacyjny Uniwersytetu Śląskiego Dzieci „Podróż tysiąca mil zaczyna się od pierwszego kroku"

Uniwersytet Śląski Dzieci – Katowice Miasto Ogrodów

Projekt edukacyjny
Podróż tysiąca mil zaczyna się od pierwszego kroku!
Kształtowanie postaw poznawczych, prospołecznych i prorozwojowych
wśród uczniów.

Projekt edukacyjny Uniwersytetu Śląskiego Dzieci „Podróż tysiąca mil zaczyna się od pierwszego kroku” zrealizowany został we współpracy z Katowicami Miastem Ogrodów Instytucją Kultury im. K. Bochenek. Projekt skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych województwa śląskiego.

Projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem szkół i placówek oświatowych naszego województwa i stał się wielkim sukcesem edukacyjnym współtworzonym przez naszych Studentów oraz zaproszonych Gości.

Przybyłe dzieci, młodzież i nauczyciele stali się aktywnymi odbiorcami treści programowych projektu, z wielką otwartością uczestnicząc w proponowanych wykładach „Skąd się wzięły planety?”, „Uczeń w afrykańskiej szkole”, spektaklu teatralnym „Mały Książę” w wykonaniu Małej Akademii Teatru i Tańca oraz Laboratorium Ekspresji Dziecięcej UŚD, a także akcji charytatywnej „Szkoła pod Baobabem”.

Serdecznie dziekujemy i gratulujemy naszym Studentom realizacji tak trudnego i szczytnego celu edukacyjnego!