Projekt edukacyjny w ramach Światowego Szczytu Klimatycznego ONZ - COP24 - Chrońmy Świat!