Przez zabawę do oszczędzania – jak zachęcić dziecko do oszczędzania?

Zapraszamy na wykład, w trakcie którego zaprezentowane zostaną materiały edukacyjne dot. nowoczesnych form nauki oszczędzania - dedykowane dzieciom i ich rodziców. Na wykładzie zostaną przedstawione możliwości i narzędzia wspierające rodziców w rozwijaniu świadomości finansowej u dzieci przy wykorzystaniu nowoczesnej platformy mobilnej – „edukacyjnej mapy oszczędzania”. Porozmawiamy również o zasadach bezpiecznego poruszania się w wirtualnym świecie pieniędzy tak, aby od najmłodszych już lat uczyć dzieci świadomego i bezpiecznego zarządzania swoim kieszonkowym budżetem.