Psychologiczno – pedagogiczne podstawy rozwoju i wychowania dzieci oraz młodzieży – czyli jak efektywnie wspierać, motywować, inspirować własne dziecko w rozwoju

Od chwili narodzin dziecka, każdego rodzica nurtują jakże ważne pytania… czy prawidłowo przebiega jego rozwój fizyczny i psychiczny? Czy obserwowane zmiany zachodzą we właściwym tempie i czasie? Jakich postępów edukacyjnych i wychowawczych należy oczekiwać w wieku dwóch, pięciu, czy dwunastu lat? W jaki sposób wspierać, inspirować i motywować dziecko do nauki, kreatywnego myślenia oraz działania? Jak postępować, by wzrastało w poczuciu miłości, akceptacji oraz własnej wartości z poszanowaniem praw drugiego człowieka? W jaki sposób kształtować umiejętności budowania pozytywnych relacji dziecka z otoczeniem? Podczas wykładu postaramy się przybliżyć Państwu powyższą problematykę w świetle osiągnięć psychologii i pedagogiki, popartych wieloletnimi doświadczeniami w pracy z dziećmi oraz młodzieżą.