Ptaki szponiaste i drapieżne

Prezentacje poszczególnych gatunków z omówieniem charakterystycznych cech tej grupy ptaków. Zakres tematyczny dotyczy przede wszystkim warunków bytowania w środowisku naturalnym, a także wwarunkach stworzonych przez człowieka, budowy ptaków, rozpoznawania w jakim środowisku żyją i czyms ię odżywiają,znaczenia piór i głosu, komunikacji, relacji partnerskich, środowiska występowania i ochrony gatunkowej.Prezentowane są ptaki z różnych części świata.