Roboty do roboty czyli dlaczego potrzebujemy Robin Heart’a

Co robi robot? W domu? W szpitalu? Kto myśli za Robin Heart’a? Dlaczego musimy liczyć na roboty? I co z tym wspólnego ma sztuczna inteligencja.

Robot to słowiańskie słowo, które weszło do światowego języka nauki i techniki. W 1921 r. czeski pisarz Karel Čapek w sztuce R.U.R (Rossum’s Universal Robots) po raz pierwszy używa słowa „robot”. Termin robotyka wprowadził Isaac Asimov w swoim opowiadaniu Zabawa w berka (1942 r.) Jest on też autorem praw robotyki. W opowiadaniu Roboty i Imperium Asimov dodał prawo zerowe, nadrzędne wobec trzech pozostałych: Robot nie może skrzywdzić ludzkości, lub poprzez zaniechanie działania doprowadzić do uszczerbku dla ludzkości.
Jest w tym coś niezwykłego, że karierę swoją robot  zawdzięczał na początku pisarzom – to znaczy, że stał się WAŻNY zanim praktycznie BYŁ.