Rodzic w działaniu – czyli jakim jest wychowawcą i od czego to zależy

Na ogół każdy rodzic chce wspomóc wychowanie swojego dziecka. Większą trudność sprawia mu odpowiedź na pytanie, jak swoją rodzicielską rolę pełnić w sposób optymalny. Na wykładzie spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie o uwarunkowania funkcji wychowawczej rodzica.