Sięgnąć gwiazd

Czy do tego potrzebna jest drabina? Wykład przybliży istotę pomiarów odległości we Wszechświecie. Od kiedy znamy rozmiary Ziemi, jak daleko jest do planet, gwiazd, gdzie są odległe mgławice i galaktyki. Czy Kosmos gdzieś się kończy?