Śląskie Straszki

Czy Bebok kradł dzieci? Czym różni się Skarbek, od Skarbnika? Po czym rozpoznać Utopka? Czy Heksa umiała czarować? Dlaczego Połednicę można spotkać było tylko w samo południe? Zapraszamy na warsztaty. Uczestnicy najpierw poznają postaci z dawnych wierzeń i legend, a następnie wykonają pracę plastyczną przedstawiająca wybranego Straszka.