Słońce odmierza czas –budujemy zegar słoneczny

Studenci zapoznają się z ruchem Słońca na niebie. Zastanowimy się, jak dzięki niemu wyznaczyć czas, jakie są typy zegarów słonecznych. Następnie każdy student będzie mógł samodzielnie wykonać własny zegar słoneczny.